top of page
  • iritmilo

טיפ של ערן כהן - בתקופה של ריבית עולה חשוב לבדוק ששיעור התשואה מהנכסים עולה על מחיר ההון שגויס לממנם

בעלת עסק לעיצוב והכנת בגדי הריון נדרשת בתחילת העונה לממן הכנת קולקציה חדשה הכוללת בין השאר רכש חומרי גלם, תשלום עבור תכנון, גזירה, תפירת הבגדים ועוד.

זאת בנוסף להוצאות הקבועות, תקורות העסק.

30% מהחנויות עימן עובדת משלמות עבור הקולקציה בתנאי שוטף + 30-60, בעוד 70% מהחנויות עובדות בקונסיגנציה (תשלום לאורך העונה, כאשר נמכרים הבגדים מהחנות לצרכנית).

כך, התשלום להכנת הקולקציה החדשה נעשה במזומן בעוד הכסף עבור הקולקציה מתקבל ברובו לאורך העונה, על פני כחצי שנה.

במהלך אותה חצי שנה, נדרשת בעלת העסק לממן ייצור הקולקציה הנוכחית, לייצר רווח לטובת רכש חומרי הגלם ותשלום עבור תפירת הקולקציה הבאה.

המימון מקורו בחלק מהון עצמי, והעיקר מאשראי. חלק מהבנקים מעדיפים לאשר אשראי לפי דו"חות כספיים, שכידוע משקפים עבר, לא עתיד.


הפתרון-

נמצא מנהל סניף בנק שהיה מוכן לתת אמון ולאשר חלק מהסכום הנדרש לגישור. מבין חלופות המימון האחרות היה לנו נוח להציע מימון של bizi להשלמת הקולקציה, תוך פירעון בפריסה הדרגתית עד 12 תשלומים.

גם אם מחיר ההון לא היה הנמוך ביותר בשוק הכספים, הלקוחה נהנתה מגמישות וזמינות מהירה, חסכון בטופסולוגיה, פריסת החזרים מותאמת לתקבולים בתזרים, וקשר ישיר עם מקבלי ההחלטות.

אנשי bizi גם מסרו, שככל שייפרע האשראי, כך יעמוד מחדש לרשות העסק מלוא הסכום ששולם ובתום השנה תהיה זמינה שוב מלוא מסגרת האשראי שאושרה.


הטיפ של ערן כהן: במיוחד בתקופה של ריבית עולה, חשוב לבדוק ששיעור התשואה מהנכסים (ROA) עולה על מחיר ההון (ROE ולחילופין WACC) שגויס כדי לממנם.

אחרת נזדקק לעזרת השם יתברך.

חשוב לזכור, חברה עסקית מרוויחה מהפעלת צד הנכסים במאזן, לא מצד ההתחייבויות.


10 צפיות0 תגובות

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page