top of page
  • iritmilo

הטיפ של סאם כהן - להיערך מראש לפער תזרימי שייווצר בעסק בעקבות ייבוא סחורה מחו"ל


יבואן של מוצרי מזון מאיטליה נדרש לרכש של סחורה במזומן מחו"ל:

  • בעת ביצוע ההזמנה – הוא נדרש לשלם 25% מסך ההזמנה

  • כעבור כחודש, ההזמנה מוכנה ונשלחת לארץ במקרה הטוב

  • עם הגעת הסחורה לארץ היבואן נדרש לשחרר אותה

  • היבואן מסיים את תשלום ההזמנה לספק בחו"ל ברגע שהוא מקבל מסמכים המאשרים שהסחורה הגיעה לארץ ואז הוא נדרש לשלם בנוסף בנמל כספים לשחרור הסחורה !!!

  • ולסיים את תשלום ההזמנה ליצרן האיטלקי.

היבואן נדרש לשלם עבור כל הסחורה, עוד לפני שמכר ולו פריט אחד.


במידה והסחורה הזו תמכר מייד עם הגיעה לארץ, המכירה תהיה לרשתות קמעונאיות שמשלמות בשוטף +60 יתרה מכך, כשמדובר בחברה יבואנית שמפעילה רשת חנויות ומוכרת לצרכן הפרטי הם רוכשים מלאי שלא באמת יודעים תוך כמה זמן הוא יימכר.


נוצר ליבואן פער תשלומים אליו לא התכונן – הוא שילם במזומן על הסחורה, אולם יעברו כמה חודשים עד שיראה בחזרה את הכסף.

נוצרו ליבואן 2 בעיות:

  1. הון חוזר אותה קשה מאוד לפתור ללא הלוואת גישור.

  2. ללא המימון הנדרש העסק לא יוכל לצמוח מבחינת ההכנסות שלו שכן ככל שהעסק גדל הוא נדרש לממן יותר.

בעיית ההון החוזר של העסק – הפכה למשמעותית ומאיימת על העסק, למרות שהעסק בצמיחה ומייצר רווחים


הפתרון:

הלקוח נדרש להלוואת גישור לתשלום סבב היבוא הראשון וגישור על פערי התזרים הנובעים מצמיחת העסק.

הלוואת הגישור תאפשר לעסק להתקיים עד שיתקבל הכסף עבור הסחורה.

הלקוח יחזיר ל bizi את הכסף ב 12 תשלומים.

הכסף שהוחזר מצטבר מחדש בקו האשראי שהוקצה ללקוח.

מהכסף שהצטבר, הלקוח יכול לקחת הלוואה נוספת לכיסוי הפער התזרימי שנוצר עקב הגידול בביקוש.


היתרון והייחוד של bizi מבחינת Sam –

bizi מתאימה ללקוחות שנדרשים להון חוזר כיוון ש bizi נותנת אשראי אותו ניתן להחזיר בפריסה על פני שנה,

הכסף מ bizi מתקבל מייד לחשבון הבנק של הלקוח ומאפשר לו לגשר על הפער בין התשלום במזומן עבור הסחורה – כפי שנדרש בחו"ל לתשלום בשוטף + כפי שמקובל בארץ.הטיפ של סאם כהן:

מומלץ להיערך מראש לפער תזרימי שייווצר בעסק בעקבות ייבוא סחורה מחו"ל ולהיערך תזרימית מבעוד מועד במידה ורוצים להגדיל את העסק ! משמע הרכש והמכר.

חשוב לזכור, תשלום לספקים בחו"ל מבוצע במזומן בעוד התשלום המתקבל בארץ עבור הסחורה מתקבל בשוטף +


טיפ 2:

פער תזרימי הוא הפער שנוצר בין המועד בו נדרש בעל העסק לשלם על סחורה שרכש למועד בו יקבל תשלום עבור הסחורה - תמורה בגין מכירת הסחורה .

כדי לטפל בבעיית ההון החוזר, על בעל העסק להבין מהו הפער התזרימי הקיים בעסק

לדוגמה: בין מועד התשלום במזומן עבור הסחורה למועד קבלת הכסף

מה הפער בסכום שהוקצה לרכש סחורות בתקציב המקורי לרכש בפועל שנדרש עקב גידול בביקוש (צמיחה)

הפער הזה הוא גובה הלוואת הגישור לה נדרש העסק

בעל העסק נדרש להבין מהם ימי המלאי שהוא נדרש להחזיק בסחורה על מנת למכור אותה ...


23 צפיות0 תגובות

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page